zivnostenský register

DOXXbet

Úrady

Živnosť

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom.

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzických osôb sú:
 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

 • Poznáme dva druhy živností:
 • ohlasovacie živnosti
 • koncesované živnosti

 • Ohlasovacie živnosti sú:
 • remeselné
 • viazané
 • voľné


 • Živnostenský register

  Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - adresy prevádzky

  Obec :
  * nutné vyplniť
  Ulica :
  aspoň 2 polia
  Číslo :

                                                                   

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - podľa IČO

  IČO :
  * nutné vyplniť 8 miestne číslo

                                                                   

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - podľa obchodného mena

  Obchodné meno :
  * nutné vyplniť
  Obec :
  * nutné vyplniť
  Ulica :
  Číslo :

                                                                   

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - priezviska a mena osoby

  Priezvisko :
  * nutné vyplniť
  Mano :
  * nutné vyplniť
  Obec :
  Ulica :
  Číslo :